Finques Vall d'Aro, Política de privacitat


POLÍTICA DE PRIVACITAT

A través d'aquest lloc web no es demanen dades de caràcter personal dels usuaris sense el seu coneixement, ni se cedeixen a tercers. Per conèixer la nostra política de cookies, utilitzades per recollir informació dels usuaris, us agraïm llegiu l'apartat Política de cookies de la nostra pàgina web.

Informació bàsica sobre protecció de dades

A continuació us informem sobre la política de protecció de dades de FINQUES VALL D'ARO, S.L.U.

Qui és el Responsable del tractament?

Les dades de caràcter personal que es puguin demanar directament de l'interessat seran tractades de forma confidencial i quedaran incorporades a la corresponent activitat de tractament titularitat de FINQUES VALL D'ARO, S.L.U.

Com obtenim les vostres dades personals?

Recollim les vostres dades personals en diferents ocasions:

•Cada vegada que contacteu directament amb nosaltres, per exemple a través de l'apartat contacte o qualsevol altre apartat on empleneu un qüestionari de la web o a través de les línies d'atenció telefònica a clients, per sol·licitar informació sobre els nostres productes i serveis.

•Quan vostè compra o contracta directament amb nosaltres un producte o servei.

•Quan vostè participa a les nostres campanyes de màrqueting directe, per exemple acceptant l'enviament del nostre Newsletter o participant en alguna promoció a través de les nostres webs que requereix que vostè completi un formulari on-line amb les seves dades personals.

Els productes i serveis de FINQUES VALL D'ARO, S.L.U. així com les seves campanyes promocionals, estan dirigits i pensats majoritàriament per a adults. En aquest sentit, només recollirem i tractarem les vostres dades personals si vostè té, almenys, 16 anys. Es reserva la possibilitat de fer verificacions de l'edat de les persones que faciliten dades personals. Qualsevol dada d'un menor de 16 anys serà eliminada.

Us agrairíem que ens ajudéssiu a mantenir actualitzades les vostres dades personals informant-nos de qualsevol canvi en les vostres dades de contacte o les vostres preferències.

Quina informació podem obtenir sobre vostè?

A través dels diferents serveis i canals de contacte descrits en aquesta Política de Privadesa, es poden demanar els següents tipus de dades sobre vostè depenent de la seva relació amb el Responsable del Tractament:

•Clients i usuaris: Dades identificatives i de contacte: nom, adreça, números de telèfon, correu electrònic. Dades econòmiques: núm. de compte bancari / núm. de targeta de crèdit.

•Empleats: Dades identificatives i de contacte: nom, adreça, números de telèfon, correu electrònic. Dades econòmiques: núm. de compte bancari. Dades acadèmiques i professionals. Estudis cursats i titulacions. Dades de l’ocupació i de la Seguretat Social. Característiques personals: estat civil, data i lloc de naixement, edat, sexe, nacionalitat i percentatge de minusvalidesa.

•Sol·licitants: Dades identificatives i de contacte: nom, adreça, números de telèfon, correu electrònic. Dades acadèmiques i professionals. Estudis cursats i titulacions. Dades de l’ocupació i de la Seguretat Social. Característiques personals: estat civil, data i lloc de naixement, edat, sexe, nacionalitat i percentatge de minusvalidesa.

Amb quines Finalitats tractem les vostres dades personals?

Per la vostra condició d'usuari de la web, tractarem les dades personals que ens proporcioneu amb la finalitat d'atendre la consulta que ens heu efectuat i proporcionar-vos informació comercial de productes i serveis de l'empresa.

Per la vostra condició de subscriptor del nostre Newsletter, tractarem les dades personals que ens proporcioneu amb la finalitat d'enviar-vos les nostres comunicacions comercials puntualment.

Per la vostra condició de client tractarem les vostres dades per prestar-vos el servei sol·licitat i la gestió administrativa i comercial de la nostra cartera de clients.

Per la seva condició d'empleat tractarem les vostres dades per realitzar tots els tràmits necessaris derivats de la nostra relació laboral: Gestió del personal. Contractes. Documentació fiscal. Tramitació d'acomiadaments, expedients reguladors i fins i tot defunció dels empleats. Expedient personal. Control horari. Formació. Plans de pensions. Acció social. Prevenció de riscs laborals. Emissió de la nòmina del personal. Gestió de l’activitat sindical si escau.

Per la seva condició de sol·licitant, les dades proporcionades seran tractades únicament per als processos de selecció de personal presents o futurs realitzats per l'empresa.

Quina és la Legitimació per al tractament de les vostres dades?

Usuari i subscriptor: RGPD Article 6.1.a) consentiment de l'interessat per al tractament de les seves dades personals per a un o diversos fins específics.

Client: RGPD Article 6.1. b) el tractament és necessari per a l'execució d'un contracte en què l'interessat és part, o per a l'aplicació a petició d'aquest de mesures precontractuals… RGPD Article 6.1.a) consentiment de l'interessat per al tractament de les dades personals per a un o diverses finalitats específiques

Empleats: RGPD Article 6.1.b) el tractament és necessari per a l'execució d'un contracte on l'interessat és part. RGPD Article 6.1.c) el tractament és necessari per complir una obligació legal aplicable al responsable del tractament.

Sol·licitants: RGPD Article 6.1.c) el tractament és necessari per complir una obligació legal aplicable al responsable del tractament.

Per a les altres activitats de tractament que puguin no aparèixer en aquesta política de privadesa, preguem contacteu amb el Responsable del Tractament per demanar més informació.

Durant quant de temps conservarem les vostres dades?

Les dades personals proporcionades han de conservar durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es demanen i per determinar les possibles responsabilitats que es puguin derivar de la finalitat, a més dels períodes establerts a la normativa d'arxius i documentació.

A qui comunicarem les vostres dades?

Amb caràcter general no es comunicaran les dades personals a tercers, excepte obligació legal, entre les quals poden estar les comunicacions a organitzacions directament relacionades amb el responsable (Assessoria Fiscal, laboral i Comptable. Entitats financeres. Agència Estatal d'Administració Tributària. Empreses de formació – Entitat a qui s'encomana la gestió en matèria de riscos laborals. Forces i cossos de seguretat de l'Estat, òrgans judicials, Ministeri Fiscal. Encara que en les transmissions de dades a través d’Internet o des d'una web no és possible garantir una protecció absoluta contra intrusions, ens esforcem al màxim a mantenir les mesures de protecció física, electrònica i procedimental necessàries per garantir la protecció de la vostra informació d'acord amb les exigències aplicables en matèria de protecció de dades. Totes les vostres dades es guarden en servidors segurs (o còpies físiques segures) de la nostra propietat o els nostres encarregats del tractament, i per accedir-hi i utilitzar-los s'apliquen els nostres criteris i polítiques de seguretat (o altres equivalents dels nostres encarregats de tractament).

Realitzem Transferències internacionals de dades?

FINQUES VALL D'ARO, S.L.U. no té previstes les transferències internacionals de dades.

Com mantenim protegides les vostres dades?

Per garantir la protecció i mantenir la seguretat, integritat i disponibilitat de les vostres dades, utilitzem diverses mesures de seguretat.

Encara que a les transmissions de dades a través d’Internet o des d'una web no és possible garantir una protecció absoluta contra intrusions, tant nosaltres com els nostres encarregats del tractament, dediquem els màxims esforços per mantenir les mesures de protecció física, electrònica i procedimental amb les quals garantir la protecció de les seves dades d'acord amb les exigències legals aplicables en aquesta matèria Entre les mesures que utilitzem s'inclouen les següents:

•limitar l'accés a les vostres dades únicament a aquelles persones que hagin de conèixer-les en atenció a les tasques que realitzen;

•com a regla general transferir en format xifrat les dades recollides;

•emmagatzemar les dades més sensibles (com les dades bancàries) només en format xifrat;

•instal·lar sistemes de protecció perimetral de les infraestructures informàtiques (firewalls) per impedir accessos no autoritzats, per exemple hackers, i

•monitoritzar habitualment els accessos als sistemes informàtics per detectar i aturar qualsevol ús indegut de les dades de caràcter personal.

En aquells casos en què us haguem facilitat (o heu triat) una contrasenya que us permeti accedir a determinades parts de les nostres webs o de qualsevol altre portal, aplicació o servei sota el nostre control, sou responsable de mantenir-la en secret i de complir tots els altres procediments de seguretat que us notifiquem. No podreu compartir la vostra contrasenya amb ningú.

Quins drets poden exercir els interessats?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre els tractaments que de les seves dades que duen a terme FINQUES VALL D'ARO, S.L.U.

Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de les vostres dades, de limitació i oposició al vostre tractament, així com a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les vostres dades, i a retirar el consentiment prestat, davant FINQUES VALL D'ARO, S.L.U.. B55318422. Pere Gironès, 13-15 – 17246 – Santa Cristina d'Aro – GIRONA. O bé dirigir un email a administracio@finquesvalldaro.com, indicant a l'assumpte "Protecció de dades".

A més, l’interessat pot adreçar-se a l’autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent per obtenir informació addicional o presentar una reclamació.