Finques Vall d'Aro, La gestió integral de la teva comunitat